ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2016

ĐỀ THI CHUNG KẾT ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2016

Vòng 1: LÀM NÓNG Vòng 3: BÙNG CHÁY Câu 1. Gọi là tập hợp các số tự nhiên lẻ không chia hết cho và nhỏ hơn . Tìm số nhỏ nhất sao cho mỗi tập con của gồm phần tử đều tồn tại hai số chia hết cho nhau. Câu 2. vuông ở có là đường phân giác. Biết .  Tính độ dài . Câu 3. Ad có một két […]

Continue Reading →

LUẬT THI CHUNG KẾT ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2016

Vòng 1: LÀM NÓNG Người chơi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong 15 phút. Mỗi câu trả lời đúng được 10đ, trả lời sai không bị trừ điểm. Vòng 2: BUNG LỤA Có 4 từ hàng ngang, mỗi hàng ngang là một gợi ý liên quan đến từ khoá. Người chơi lần lượt trả lời 4 từ hàng ngang. Mỗi từ đúng được 15đ, trả lời sai không […]

Continue Reading →

ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2016 – ĐỀ THI VÒNG GIẤU MẶT

Gói 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1. Hệ phương trình sau có bao nhiêu nghiệm Bài 2. Tìm nghiệm nguyên của hệ Bài 3. Tìm tất cả các giá trị của để phương trình có nghiệm phân biệt. Bài 4. Giải hệ phương trình Bài 5. Có đội xây dựng làm chung 1 công việc. Làm chung được 3 ngày thì đội III được điều đi làm việc khác, 2 đội còn […]

Continue Reading →

THỂ LỆ VÒNG LOẠI CUỘC THI ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2016

VÒNG GIẤU MẶT Có 4 gói câu hỏi, mỗi gói gồm 4 câu hỏi 10đ, 3 câu hỏi 20đ, 2 câu hỏi 30đ và 1 câu hỏi 40đ. Nội dung các gói câu hỏi là các bài toán thuộc các lĩnh vực Bất đẳng thức và cực trị, Hình học phẳng, Số học, Phương trình và hệ phương trình. Người chơi được lựa chọn gói câu hỏi cho mình, nhưng […]

Continue Reading →