ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017

ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017 – ĐỀ THI VÒNG QUYẾT ĐẤU

Câu 1. Giải phương trình Câu 2. Khai triển và rút gọn biểu thức thu được Tính . Câu 3. Ba người đi câu được một số cá. Câu xong trời đã tối và họ đã quá mệt, nên họ vứt cá trên bờ sông rồi mỗi người tìm một nơi lăn ra ngủ. Người thứ nhất thức dậy, đến bờ sông, đếm số cá thấy chia ba dư một con, bèn vứt […]

Continue Reading →

ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017 – ĐỀ THI VÒNG ĐỐI MẶT

Câu 1. Biết rằng số thực thoả mãn . Tính giá trị biểu thức . Câu 2. Trong không gian với hệ trục toạ độ , cho điểm và đường thẳng . Gọi là toạ độ điểm sao cho . Tính . Câu 3. Cho hình lăng trụ có . Hình chiếu vuông góc của lên mặt phẳng là trung điểm cạnh . Tính số đo góc giữa hai mặt phẳng và […]

Continue Reading →

ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017 – ĐỀ THI VÒNG LẬT MẶT

Câu 1. Katarina is a botanist studying the production of pears by two types of pear trees. She noticed that Type A trees produced percent more pears than Type B trees did. Based on Katarina’s observation, if the Type A trees produced pears, how many pears did the Type B trees produce? Câu 2. Ad có ít hơn con tem hình vuông. Nếu Ad muốn xếp các con tem thành hình chữ […]

Continue Reading →

ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017 – ĐỀ THI VÒNG GIẤU MẶT

Gói 1: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH Câu 1. Phương trình có bao nhiêu nghiệm âm? Câu 2. Cho phương trình ( là tham số). Tìm để phương trình có hai nghiệm sao cho . Câu 3. Phương trình có bao nhiêu nghiệm vô tỉ? Câu 4. Gọi là hai nghiệm của phương trình . Hỏi bằng bao nhiêu? Câu 5. Trong , số đo cạnh theo một đơn vị đo nào đó là […]

Continue Reading →

THỂ LỆ VÒNG LOẠI CUỘC THI ĐỒNG HÀNH GẶP GỠ TOÁN HỌC 2017

VÒNG GIẤU MẶT Có 4 gói câu hỏi, mỗi gói gồm 4 câu hỏi 10đ, 3 câu hỏi 20đ, 2 câu hỏi 30đ và 1 câu hỏi 40đ. Nội dung các gói câu hỏi là các bài toán thuộc các lĩnh vực Hình học phẳng, Bất đẳng thức và cực trị, Số học, Phương trình và hệ phương trình. Người chơi được lựa chọn gói câu hỏi cho mình, nhưng […]

Continue Reading →