Trường đông Toán học miền Nam

ĐỀ THI OLYMPIC TRƯỜNG ĐÔNG TOÁN HỌC MIỀN NAM 2016

Bài kiểm tra số 1 Thời gian làm bài: 180 phút Bài 1. Cho là các số thực dương thỏa mãn điều kiện . a) Chứng minh rằng với mọi nguyên dương ta đều có bất đẳng thức . b) Với mỗi hỏi có thể thay hằng số bằng số sao cho bất đẳng thức vẫn đúng với mọi thỏa mãn điều kiện được không? Bài 2. Cho dãy số xác định […]

Continue Reading →